Op het gebied van projectmanagement  hebben wij ruime ervaring met projecten in complexe omgevingen, met name in de energie- en zorgsector. Het thema rondom het toepassen en inpassen van duurzame energieoplossingen binnen de bestaande energie infrastructuur en het actief betrekken van alle betrokken partijen is een rode draad binnen onze projecten.  Het meewerken aan een duurzamer Nederland in een complex speelveld ervaren wij als een uitermate uitdagend proces. Onze kracht ligt in het houden van overzicht, strategisch vooruitkijken en waar nodig stevig onderhandelen met behoud van de relatie. 

Op het gebied van procesmanagement ligt de nadruk op het initiëren en vormgeven van processen en met het verbinden van partijen zoals gemeenten, waterschappen, provincies, netbeheerders en andere relevante stakeholders. Dergelijke procesmanagement is ons op het lijf geschreven. Het actief en concreet bijdragen aan de totstandkoming van duurzame initiatieven samen met alle betrokken stakeholders is iets wat ons iedere dag weer motiveert.